Sbírka pro Patrika

Pomozte nám koupit si čas!

Čas a peníze jsou často srovnávané hodnoty. Pokud do rovnice přidáme ještě délku života -je to sice velmi upřímné a nekompromisní- ale zároveň plně vystihující situaci našeho syna - Patrika Kociána z Českých Budějovic (2006). 

Patrik má v současné době za sebou první fázi léčby, jejíž účinky budou přicházet každým dnem. Jeho boj ale nekončí! Aby měla první fáze terapie, kterou Patrik podstoupil koncem roku 2015 v izraelském Tel Avivu, ty správné účinky a hlavně dlouhodobý efekt, je potřeba absolvovat experimentální terapii kmenovými buňkami ještě jednou. Tato terapie byla Patrikovi doporučena kvůli zpomalení progrese onemocnění a mohla by mu dát tolik potřebný čas. 

Patrik trpí Duchenneovou svalovou dystrofií. Jedná se o progresivní svalové onemocnění výrazně zkracující život, při kterém dochází k úbytku svalové hmoty, v poslední fázi se projevuje i ve svalech dýchacích a svalu srdečním. Onemocnění je zatím neléčitelné, i když výzkum léku probíhá již několik let velmi nadějně a účinná metoda léčby je slibována v poměrně krátkém horizontu. Vzhledem ke stále větší progresi onemocnění se však naděje na Patrikovu léčbu velmi snižují. Proto náš cíl zůstává stejný – Získat více času! 

I druhá fáze léčby vyjde na 42 000 USD a není hrazena zdravotní pojišťovnou. Chtěli bychom vás tímto požádat o finanční příspěvek na sbírku pro Patrika, který pokud bude mít dostatek času a energie, určitě zvládne zbytek sám! 

Děkujeme! 

Patrik má zřízený podúčet u o.p.s. Život dětem: 83297339/0800, variabilní symbol pro Patrika je 3636. 

 

Facebook