Sbírka pro Patrika

Patrik Kocián trpí Duchenneovou svalovou dystrofií, která je charakteristická ochabováním a ztrátou aktivní svalové hmoty.  

O Patrikovi

Pomozte nám koupit si čas


Čas a peníze jsou často srovnávané hodnoty. Pokud do rovnice přidáme ještě délku života, je to sice velmi upřímné a nekompromisní, ale zároveň plně vystihující situaci Patrika Kociána z Českých Budějovic (2006).

Patrik trpí Duchenneovou svalovou dystrofií. Jedná se o progresivní svalové onemocnění výrazně zkracující život, při kterém dochází k úbytku svalové hmoty, v poslední fázi se projevuje i ve svalech dýchacích a svalu srdečním. Onemocnění je zatím neléčitelné, i když výzkum léku probíhá již několik let velmi nadějně a účinná metoda léčby je slibována v poměrně krátkém horizontu. Vzhledem ke stále větší progresi onemocnění se však naděje na Patrikovu léčbu velmi snižují. Proto náš cíl zůstává stejný – Získat více času!

V současné době má Patrik za sebou druhou fázi experimentální terapie, aplikaci kmenovými buňkami, díky které se zvýšila naděje, že se Patrik dočká účinné léčby. Výsledky experimentální terapie jsou velmi patrné při jaterních testech, kde se nemoc promítá. Stejně tak je terapie velkým přínosem pro srdeční sval a svaly dýchací. Onemocnění je však velmi progresivní, proto i fakt, že se Patrikův stav nehorší a výsledky jeho testů jsou pozitivní, je velký úspěch.

Proto je i nadále cílem naší Sbírky zmírnit fyzickou, psychickou a finanční náročnost v péči o Patrika a pokusit se tak symbolicky zastavit čas. 


Více informací...

Účet pro Patrika

83297339/0800, variabilní symbol pro Patrika je 3636.

Patrik má zřízený podúčet u o.p.s. Život dětem.

Samozřejmostí je vystavení darovací smlouvy na vyžádání.

Kontakt:
Život dětem o.p.s.
ředitelka MgA. Maria Křepelková
maria.krepelkova@zivotdetem.cz
+420 603 216 461

www.zivotdetem.cz


Více informací...

Kontakt

Jana Kociánová
matka Patrika
tel.: 605 536 808
kocianovajaja@seznam.cz

SPP (c) 2017, Všechna práva vyhrazena.