03. dubna 2017 | Administrátor |

Účet pro Patrika

Patrik má zřízený podúčet u o.p.s. Život dětem.

Samozřejmostí je vystavení darovací smlouvy na vyžádání.

Kontakt:
Život dětem o.p.s.
ředitelka MgA. Maria Křepelková
maria.krepelkova@zivotdetem.cz
+420 603 216 461

www.zivotdetem.cz

83297339/0800, variabilní symbol pro Patrika je 3636.